Privacybeleid

The Second Flight B.V. (Ex-Plane) verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld, omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@thesecondflight.com. Dan zullen wij de informatie verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Ex-Plane verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ex-Plane analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Ex-Plane verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ex-Plane deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ex-Plane blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ex-Plane jouw persoonsgegevens aan derden, Dit doen we alleen met nadrukkelijke toestemmen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Ex-Plane gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ex-Plane gebruikt aan de ene kant cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed genoeg werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen we hiermee onze website verbeteren. 


Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site Veilig internetten.


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Ex-Plane plaatst de volgende third party cookies:

 • Google Analytics voor het bijhouden van website statistieken (verloopt na maximaal 2 jaar na laatste bezoek)


Verder kan het voorkomen dat er third party cookies worden geplaatst in het geval van embedded content. Een YouTube-video in een blogpost bijvoorbeeld, of een embedded Facebook-post of tweet. Denk daarbij aan cookies van:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Pinterest
 • LinkedIn


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verweking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thesecondflight.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.Ex-Plane zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klant in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Ex-Plane neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thesecondflight.com.